Váš nákupný košík je prázdny.

Vyhľadávanie

rozšírené

Spôsob doručenia


Dodaním tovaru sa rozumie fyzické dodanie objednaného tovaru kupujúcemu. Termín doručenia je informatívny a o presnom dátume doručenia tovaru bude kupujúci včas telefonicky alebo emailom informovaný.

Dodacia lehota sa začína odo dňa pripísania peňažnej čiastky na účet spoločnosti Dvere.eu, v prípade platby v hotovosti, ihneď po potvrdení akceptácie objednávky. Dodacia lehota na tovar je individuálna od modelu dverí, maximálna dĺžka dodanie je do ôsmych (8) týždňov, vo výnimočných prípadoch, t.j. Vianoc, celozávodnej dovolenky a atypických výrobkov až dvanásť (12) týždňov.
Tovar sa dodáva iba na základe objednávky kupujúceho a to na dohodnuté miesto dodania (adresu dodania).

Pokiaľ kupujúci neuvedie pri prvotnej registrácii inú adresu dodania objednaného tovaru, platí, že miestom dodania je sídlo alebo adresa bydliska kupujúceho. V prípade, že kupujúci má záujem dodať tovar na neštandardnú adresu, je potrebné na túto skutočnosť upozorniť pri doručení objednávky spoločnosť Dvere.eu. Kupujúci je povinný bezodkladne písomne alebo emailom informovať spoločnosť Dvere.eu o zmene adresy miesta dodania.

Spôsoby doručenia tovaru k zákazníkovi:

 

Osobný odber u distribútora

Miesto osobného odberu určuje kupujúci prostredníctvom internetovej stránky www.dvere.sk. Pokiaľ kupujúci neprevezme objednaný tovar vo vybratom mieste v rezervačnej lehote piatich (5) pracovných dní, bude sa takéto nekonanie kupujúceho považovať za porušenie zmluvy a VOP dvere.sk zo strany kupujúceho bez nároku na vrátenie zaplatenej sumy. Za oneskorený odber bude účtované skladné vo výške 10 EUR za paletu tovaru za 1 deň. Kupujúci je povinný si tovar pri osobnom odbere dôkladne skontrolovať, pričom následne uhradí ostané objednané služby v mieste realizácie.

Dovoz na určenú adresu

Tovar je dodaný kupujúcemu na jeho vybranej adrese prostredníctvom rozvozu spoločnosti Dvere.eu. Kupujúci je o preprave a cene informovaný vopred a to e-mailom alebo telefonicky. Pokiaľ kupujúci neprevezme objednaný tovar na určenej adrese, je povinný uhradiť náklady spojené s opätovnou dopravou na určené miesto. Ak kupujúci neprevezme tovar na určenej adrese viac ako dva krát, bude sa takéto nekonanie kupujúceho považovať za porušenie zmluvy a VOP dvere.sk zo strany kupujúceho.

Externou logistickou firmou

Pri dovoze externou logistickou firmou je kupujúci o presnom čase dodaní a cene informovaný vopred telefonicky. Ceny dovozu sú určené vopred a to podľa aktuálneho cenníka externej logistickej firmy. Pokiaľ kupujúci neprevezme objednaný tovar od logistickej firmy na určenej adrese, je povinný uhradiť náklady logistickej firmy spojené s opätovnou dopravou na určené miesto. Ak kupujúci neprevezme tovar na určenej adrese viac ako dva krát, bude sa takéto nekonanie kupujúceho považovať za porušenie zmluvy a VOP dvere.sk zo strany kupujúceho.
 

Prevádzkovateľ

  • IČO: 44263899
  • DIČ: SK2022648672
Novinky e-mailom

Zadajte svoj e-mail a budete informovaní o novinkách

© 2022 Dvere.eu, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o. 2022. Zobraziť panel o súboroch cookie.

 
Dvere.eu
Dvere - Sapeli
Porta Doors
Solodoor
Eclisse
Dvere.cz
FotoStavby.sk
Platobné metódy