Váš nákupný košík je prázdny.

Vyhľadávanie

rozšírené

Skladovanie

SKLADOVANIE, MANIPULÁCIA, EXPEDÍCIA A PREPRAVA TOVARU

1. Účel:
 •  tento postup určuje spôsob pre skladovanie, manipuláciu, expedíciu, prepravu tovaru tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu 
2. Pôsobnosť a platnosť:
 •  táto pracovná inštrukcia je určená pre všetkých, ktorí skladujú, expedujú, manipulujú a prepravujú tovar a stáva sa platnou dňom vydania
3. Podmienky pre skladovanie výrobkov:
 • tovar sa musí skladovať v suchých, čistých a krytých priestoroch pri vlhkosti 40-50% a pri minimálnej teplote 10°C. Tovar nesmie prísť do styku s vodou, s chemikáliami a inými tekutinami. Pokiaľ sú dýhované dvere skladované na mieste, kde môže dôjsť k nežiadúcemu osvetleniu, je nutné ich chrániť vhodným zatienením (doskou, kartónom a pod.)
4. Zárubne:
 • musia byť skladované, expedované a prepravované vždy vo vodorovnej polohe (nikdy nie vo zvislej polohe) na paletách o rozmeroch 85 x 200 cm s pevnou doskou, ktorá má rovnaké rozmery ako paleta. Paleta musí mať všetky podporné kláty a z pevnej dosky nesmú vyčnievať klince,
 • musia byť na palete uložené tak, aby uprostred palety neboli prázdne miesta,
 • musia byť na palete uložené tak, aby nepresahovali jej šírku,
 • dlhšie než paleta nesmú byť uložené v prvej spodnej rade na palete. Atypické dlhé kusy musia byť vždy navrchu,
 • pravidelného tvaru (v krabiciach) je dovolené skladovať, expedovať a prepravovať maximálne v 9 vrstvách na sebe tak, ako je uvedené na obale. Krabice sú po dvoch radách preložené tenkými prúžkami papieru,
 • atypicky balené je dovolené skladovať, expedovať a prepravovať maximálne v 7 vrstvách na sebe a sú preložené po každej rade tuhými prekladmi,
 • atypicky balené musia byť uložené vždy na zárubniach balených v krabiciach  
5. Dvere:
 • musia byť skladované, expedované a prepravované vždy vo vodorovnej polohe na paletách o rozmeroch 85 x 200 cm, ktoré musia mať všetky podporné kláty,
 • musia byť uložené na palete s pevnou doskou alebo na palete s kartónom. Pokiaľ má paleta pevnú dosku, nesmú z dosky vyčnievať klince,
 • uložené na palete ako prvé, musia byť vždy plné, pokiaľ možno bez rámčekov ( tzn. jednoduchšie zabalené) o maximálnej šírke 90 cm a dĺžke 197 cm,
 • širšie než 90 cm a dlhšie než 197 cm musia byť skladované, expedované a prepravované vždy nahor!!!,
 • musia byť na výšku skladované, expedované a prepravované od najširších po najužšie. Pokiaľ nie je možné dodržať túto zásadu, je nutné, aby dvere ležali tzv. „poduška na poduške“. Ak  nie je ani toto dostatočné je nutné preložit dvere v kritickom mieste tuhou pevnou podložkou (kartónom, doskou a pod.),
 • jednoduchšie balené plné je dovolené skladovať, expedovať a prepravovať do výšky 40 kusov na sebe,
 • presklenné a dvere s rámčekom je dovolené skladovať, expedovať a prepravovať do výšky 27 kusov na sebe,
 • celosklenené je dovolené skladovať, expedovať a prepravovať do maximálnej výšky 20 kusov na sebe (pokiaľ sú samostatne na palete). Pri kombinácii s inými modelmi dverí je nutné ich ukládať vždy nahor.  
6. Kombinácie dverí a zárubní na jednej palete:
 • zárubne musia byť uložené vždy na dverách,
 • medzi dvere a zárubne je nutné dať pevnú podložku – kartón,
 • nesmú sa skladovať viac paliet na sebe  
7. Manipulácia s výrobkami:
 • s tovarom sa musí manipulovať šetrne, aby nedochádzalo k jeho poškodeniu,
 • pri zakladaní do buniek je nutné dbať o zvýšenú pozornosť,zárubne nesmú byť vysunuté zo stredu palety,
 • dvere sa nesmú posúvať po ploche iných dverí, aby nedocházelo k poškodeniu obalov, ramčekov a pod.
 • s tovarom sa nesmie hádzať ani spúštať ho z akejkoľvek výšky,
 • pri prevoze paliet na dĺžku je nutné použiť prepravnú machanizáciu s vidlami dlhšími než 1500mm. Výnimka je možná pri manipulácii na krátku vzdialenosť napr. pri manipulácii v uličkách či boxoch skladu. Tu je možné použit prepravnú mechanizáciu s vidlami kratšími než 1500 mm,
 • pred nákladkou na dopravné prostriedky musí byť tovar na paletách fixovavý proti posunu napr. zmršťovacou fóliou alebo páskou a pod. Dvere, ktoré sú vakuovo zabalené (tzn. celé obalené fóliou), musia byť na paletách fixované proti posunu zmršťovacou fóliou a ešte páskou!!!,
 • JE NUTNÉ, ABY S JEDNOTLIVÝM TOVAROM MANIPULOVALI VŽDY 2 PRACOVNÍCI  
8. Preprava výrobkov:
 • výrobky musia byť prepravované podľa tejto inštrukcie a je nutné, aby na dopravnom prostriedku boli výrobky chránené plachtou a upevnené tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu.

Prevádzkovateľ

 • IČO: 44263899
 • DIČ: SK2022648672
Novinky e-mailom

Zadajte svoj e-mail a budete informovaní o novinkách

© 2022 Dvere.eu, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o. 2022. Zobraziť panel o súboroch cookie.

 
Dvere.eu
Dvere - Sapeli
Porta Doors
Solodoor
Eclisse
Dvere.cz
FotoStavby.sk
Platobné metódy