Váš nákupný košík je prázdny.

Vyhľadávanie

rozšírené

Návod na údržbu dverí, zárubní a kľučiek

Podmienkou dlhodobého užívania je primerané a šetrné zachádzanie a vhodná údržba dodávaných výrobkov.

I. Vlhkosť

Prvým a hlavným nepriateľom všetkých výrobkov z dreva je vlhkosť. Už pri montáži je nutné riadiť sa podmienkou, aby v priestoroch, do ktorých sa dvere a zárubne montujú, bola vlhkosť v rozmedzí 40 – 50%. Pokiaľ je vlhkosť nižšia, je prostredie nevhodné z lekárskeho hľadiska a nadmerného vysúšania výrobku, pokiaľ je vyššia, hrozí riziko prehnutia alebo deformácie dverí a zárubní po príp. zmena rozmeru dverí alebo zárubne. Preto je nutné, montovať výrobky do suchých priestorov bez nadmernej vlhkosti. Pre vlhké priestory používajte špeciálne dvere na to určené, napr. Klima dvere (podľa požadovaných parametrov KLIMA II , KLIMA III). Pozor na vodu. Voda môže spôsobiť trvalé poškodenie výrobku!

II. Teplota

Pri umiestnení dverí v priestoroch s extrémne rozdielnymi teplotami môže dôjsť k prehnutiu dverí alebo skrúteniu zárubne vplyvom rozdielnych fyzikálnych vlastností použitých prírodných materiálov a to i cez kvalitnú povrchovú úpravu. Do priestorov s rozdielnou teplotou používajte špeciálne dvere na to určené, napr. Klima dvere (KLIMA II , KLIMA III).

III. Použitie výrobku

Výrobky sú určené pre použitie v stavbách. Podľa zaťaženia výrobku zvoľte vhodný model a typ (bytové výrobky, objektové výrobky), predídete tak rýchlemu opotrebovaniu výrobku. Vhodné interiérové prostredie pre inštaláciu a používanie výrobkov:

- minimálna teplota prostredia 10 °C (u Klima III dverí je táto hodnota 3 °C), maximálna teplota prostredia 35 °C

- teplotný rozdiel dvoch oddelených interiérov max. 5 °C (Klima III dvere až do 20 °C)

- vlhkostný rozdiel dvoch oddelených interiérov max. 10% (Klima III dvere až do 50%)

- relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri 40% – 50%, absolútna vlhkosť výrobku (masívny hranol dverí) 8% ± 2% parameter pri zisťovaní nadmernej vlhkosti.

- odporúčaná vlhkosť muriva, omietok, podláh 12% – 18%

Nevhodné použitie sa prejaví rýchlym opotrebovaním výrobku.

IV. Vhodné ošetrovanie

Výrobky sa dodávajú podľa želania zákazníka v rôznych povrchových úpravách masív, dyha, fólia, CPL, HPL, farba, surový stav. Výrobky v surovom stave je nutné povrchovo dokončiť vhodným spôsobom, aby bolo možné ich ošetrovať. Povrch dverí je chránený pred prachom a znečistením, vznikajúcim bežným používaním a adekvátnym zachádzaním. Preto i na odstránenie nečistôt z povrchu dverí stačí jemná suchá utierka alebo len ľahko navlhčená. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky (práškové, vo forme chlóru, atď.) alebo agresívne čistenie (drôtenky, kefy, atď.). Rozhodne sa vyvarujte používaniu vody inak, ako je potrebné len na navlhčenie utierky, ktorú dôkladne vyžmýkajte. Rovnako i presklené plochy je potrebné ošetrovať len tak, aby nedošlo ku styku ozdobného rámčeka s neprimeraním množstvom voľnej vody. Odporúčame sklá umývať celoplošne, aj keď sklo nie je špinavé celé. Leptané sklo (pave, satináto), nechajte vyschnúť prirodzenou cestou. Pieskované sklo zľahka vytrieť do sucha suchou handrou. Pre údržbu používajte čistiace prostriedky vhodné na údržbu nábytku. Pri styku zárubne s podlahou, kde bude robený mokrý spôsob údržby podláh, preventívne odporúčame natrieť spodnú styčnú plochu zárubne vhodným silikónom. Zo spodnej strany vlhkosť ľahšie preniká do konštrukcie. Preto stierajte podlahu vyžmýkanou handrou, nelejte vodu priamo na zem, inak hrozí nebezpečenstvo prehnutia dverí alebo farebné zmeny dyhy či odlepenie dokončovacieho materiálu (resp. napúčanie zárubne), ako dôsledku necitlivého zachádzania s vodou. Pozor: Výrobky nie sú určené k priamemu styku s vodou!

V. Údržba

Dvere ani zárubňa nevyžadujú zvláštnu údržbu. Dvere, pokiaľ sú osadené v obložkovej zárubni, majú bezúdržbové závesy a teda odporúčame iba raz za rok, alebo v prípade potreby, nastaviť závesy a dotiahnuť držiak závesov. Hlavne pri dverách s väčšou hmotnosťou je možné samovoľné zatváranie dverí. Niektoré závesy sa nastavujú zatočením, alebo naopak pootočením, prípadne podľa montážneho návodu. Raz za rok odporúčame premazať zámok a kľučky (hlavne pohyblivé časti) olejom, alebo plastickým mazivom na to určeným.

VI. Vyvarovať sa mechanickým zásahom a mechanickému poškodeniu

Bežné používanie dverí a zárubní zaručuje dlhoročnú spokojnosť s dodávanými výrobkami. Je nutné sa vyvarovať styku povrchu dverí s ostrými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy. Nedovoľte, aby došlo k nárazom do dverí, úderom rôznymi predmetmi, alebo násilnému zatváraniu a prievanom. Vo všetkých týchto situáciách hrozí mechanické poškodenie, prípadne rozbitie sklenenej výplne. Vyvarujte sa snahe násilne otvárať dvere, pokiaľ sú zamknuté. Dvere ovládajte zľahka, nepoužívajte násilie. Pri otváraní a zatváraní dverí je potrebné používať kľučku, inak môže dôjsť k poškodeniu alebo vytrhnutiu protiplechu, alebo zámku, a v neposlednom rade môže dôjsť k odlepeniu hrany dverí (resp. zašpineniu a to v oblasti kľučky). Zásahy do konštrukcie dverí a zárubní môže vykonávať jedine spôsobilá osoba na to vyškolená výrobcom.

VII. Likvidácia obalu

Obaly sa likvidujú recykláciou – triedením podľa materiálu (papier, plast, kov) v príslušných zberniach odpadov.

UPOZORNENIE:

pri zatváraní alebo otváraní dverí môže dôjsť k poraneniu prstov, toto platí hlavne u malých detí

u výrobkov so sklom (presklené dvere, presklené steny) môže dôjsť vplyvomneprimeraného namáhania k rozbitiu skla s následným rizikom poranenia sa o črepiny (preto odporúčame kalené sklo)

- zamedzte prudkému otváraniu alebo zatváraniu, ktoré môže spôsobiť poškodenie výrobku, alebo poranenie osôb

- pád na kľučku, alebo na závesy, môže spôsobiť poranenie.

Pri dodržaní všetkých podmienok uvedených v týchto pokynoch pre užívanie a údržbu, Vám výrobca zaručuje dlhoročné spokojné užívanie.

Doplňujúce podmienky na údržbu dverí a zárubní sú uvedené v návode dodávanom v balení každého výrobku a musia byť taktiež rešpektované.

POKYNY PRE UŽÍVANIE A ÚDRŽBU KĽUČIEK VŠETKÝCH VÝROBCOV

- Výrobky sú ošetrené kvalitnými povrchovými úpravami, napriek tomu nie každá povrchová úprava je vhodná do každého prostredia!

- Pri niektorých produktoch s rovnakým označením povrchu (napr. F1 – prírodný elox, F9 nerez elox) sa môžu vyskytnúť minimálne farebné odchýlky, nakoľko ide o produkty od rôznych výrobcov

- Lakované povrchy ONS a im podobné sú mimoriadne náchylné na drobné poškodenie prsteňmi, alebo inými predmetmi v prípade nevhodnej (neštandardnej) frekvencii používania, kedy môže dôjsť k miernemu ošúchaniu povrchu kľučky.

- Záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku nesprávnym ošetrovaním, na opotrebovanie výrobku používaním, prípadne mechanickým poškodením (napr. kľúčmi, prstienkami a pod.). Záruka sa tiež nevzťahuje na výrobky, ktoré boli po zakúpení dodatočne upravované. Rovnako sa nevzťahuje na výrobky znehodnotené nekvalitnou montážou, na znehodnotenie tovaru manipuláciou a vlastnou prepravou (neplatí pre zaškolené osoby dodávateľom). Takisto sa nevzťahuje na umiestnenie výrobku do nevhodného prostredia – pozrite „Povrchové úpravy - symboly“, u konkrétneho výrobcu, resp. dodávateľa.

Kľučky – ošetrovanie

Na čistenie a ošetrovanie nepoužívajte žiadne agresívne chemikálie a čistiace prostriedky. Čistite len mäkkou vlhkou handrou. Pri vydávaní neštandardných (piskľavých) zvukov, alebo pri zadŕhaní použite univerzálne mazivo, napr. Pecol P 23 polosyntetický sprej, ktorý slúži na mazanie rôznych mechanických pohyblivých častí ako reťaze, prevodovky, zámky atď. Poskytuje ochranu proti korózii, je odolný voči vode, slanému a kyslému prostrediu. Raz ročne je vhodné kľučku premazať.

 

Prevádzkovateľ

  • IČO: 44263899
  • DIČ: SK2022648672
Novinky e-mailom

Zadajte svoj e-mail a budete informovaní o novinkách

© 2022 Dvere.eu, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o. 2022. Zobraziť panel o súboroch cookie.

 
Dvere.eu
Dvere - Sapeli
Porta Doors
Solodoor
Eclisse
Dvere.cz
FotoStavby.sk
Platobné metódy